Monday, March 19, 2018
Minimize
BALJU BLOEMFONTEIN WES | SHERIFF BLOEMFONTEIN WEST

Welkom op hierdie Blad!

Swerf gerus daardeur vir inligting, o.a. om jurisdiksiegrense en adresse te bepaal en ook ten opsigte van items en eiendom wat per geregtelike veilings verkoop sal word.

Bly op hoogte van toekomstige veilings – sien hoe kan u in kennis gestel word per e-pos.

Neem asseblief vrymoedigheid om ons te kontak vir kommentaar

 


Welcome to this Page!

Please feel free to browse through it for information i.e. to establish jurisdiction borders and addresses as well as items and property which will be auctioned in execution.

Stay informed about future auctions – see how you can be notified by e-mail.

Kindly be at liberty to contact us for comments.

Copyright 2018 the Sheriff, Bloemfontein